Manuscrisul gasit la saragosa online dating

La acestea cercetări arheologice trebuie menţionată descoperirea în anul 1959, tot pe Platoul Laiu, de la circa un kilometru sud-vest de Cetăţuie, prin lucrări agricole, a unui important tezaur de obiecte din aur, din care, în 1961, au fost recuperate peste 70 de fragmente, ce proveneau de la 42 de piese, care au aparţinut probabil unui conducător geto-dacic. Astăzi, în acest loc este un muzeu ce conservă unul din tumulii cercetaţi de pe Platoul Laiu, în apropierea acestuia intenţionându-se a se construi şi un parc arheologic experimental. La elaborarea acestei monografii arheologice, o importantă contribuţie a avut-o dr.

Dinu Marin, complexul de tumuli de pe Platoul Laiu din punctul Gosan-Pietrărie (investigat tot de Dinu Marin), aşezarea geto-dacică din punctul Băiceni-Mada, cercetată de către Attila Lâszlo, staţiunea din prima etapă a culturii Horodiştea-Folteşti şi de la începutul epocii migraţiilor de la Băiceni-La/u II, cercetări efectuate de către subsemnatul, precum şi cea din punctul Băiceni-S/7/şte, cu mai multe etape de locuire, investigată de către un colectiv compus din Ion loniţă, Vasile Palade şi Virgil Mihăilescu-Bîrliba.

Sunt însă achiziţionate de către Nicolae Beldiceanu 2 (fig.1), cunoscut ca poet, dar şi ca pasionat arheolog amator. Beldiceanu publică şi o notă în „Noua revistă" (idem, p.587), apelând la anticarii Şaraga ca să colecteze pentru el tot ce s-ar mai descoperi (Beldiceanu N., 1885, p.187). Beldiceanu pentru aceste obiecte ar fi fost de 1000 lei (Panait P., 1982, p.65), acesta menţionând că a cumpărat toate obiectele găsite până atunci la Cucuteni (Beldiceanu N., 1885, p.187). Beldiceanu, în dorinţa de a găsi lămuriri asupra acestor obiecte, se va documenta singur, dar, în acelaşi timp, arăta colecţia sa la diferite persoane interesate şi discuta cu acestea pe tema lor.

Spre sfârşitul lunii mai a anului 1885, a venit la laşi Dimitrie C. 1 ), care este informat de către fraţii Şaraga de achiziţia făcută de N. Dorind, probabil, a se edifica asupra lucrurilor descoperite, dată fiind pasiunea şi experienţa sa în domeniul arheologiei, Butculescu îl cunoaşte pe Beldiceanu, acesta din urmă invitându-l acasă la el pentru a vedea colecţia de la Cucuteni.

Obiecte de metal (Petrescu-Dîmboviţa M.) 152 CAPITOLUL 7. Ceramica din faza Cucuteni A (Petrescu-Dîmboviţa M.) 156 7.2. Materialului arheozoologic al locuirii cucuteniene (Haimovici S., Văleanu M. Amprente umane, vegetale şi de textile pe ceramica eneolitică de la Cucuteni-Cefăfu/'e (Văleanu M. Studiul aerofotografic al staţiunii de pe Cetăţuia de la Cucuteni şi a zonei din jurul acesteia (Văleanu M. Cetăţuia şi aşezările cucuteniene din zonă (Văleanu M. Parcul arheologic experimental de la Cucuteni (Cotiugă V., Cotoi O.) 337 11.6.

De asemenea, pentru valorificarea ştiinţifică a acestui important material arheologic, un rol deosebit l-au avut şi fostele desenatoare ale Muzeului de Istorie a Moldovei şi apoi ale Institutului de Arheologie din laşi - Waltraud Delibaş, Emilia Brunea, Măria Diaconescu şi Ecaterina Petrovici, la care adăugăm pe actualii desenatori ai Institutului de Arheologie - Romeo lonescu şi Daniela Grapă. Frumos-Hârlău, la extragerea pietrei, muncitorii au dat peste o mulţime de obiecte ce par a fi vechi.

Exploraţiunile din această zi nu se dovedesc a fi foarte fructuoase, după cum mărturiseşte Beldiceanu.

în cursul acestei prime vizite la Beldiceanu, Butculescu cercetează obiectele descoperite, primind şi câteva cadou din partea gazdei.

După o primă evaluare a obiectelor, Butculescu afirmă că acestea ar fi tracice, iar cu acordul lui Beldiceanu, desenează câteva dintre ele (Beldiceanu N., 1885, p.187; Panait P., 1982, p.66, şi fig. într-o a doua vizită la Beldiceanu, Butculescu este însoţit şi de AI.

Ceramica din faza Cucuteni B (Petrescu-Dîmboviţa M.) 196 7.4. CRONOLOGIE (Petrescu-Dîmboviţa M.) 267 CAPITOLUL 1 0. Perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului şi epoca bronzului timpuriu şi mijlociu (Alaiba R.) 287 10.2. ŞCOALA ARHEOLOGICĂ DE LA CUCUTENI 355 Şcoala mea de la Cucuteni (Lâszlo A.) 355 Amintirile unui student despre Cucuteni (Ursulescu N.) 359 Şantierul de la Cucuteni (Iconomu C.) 362 Cucuteni-Cefăfu/e. C.) 364 BIBLIOGRAFIE (Petrescu-Dîmboviţa M., Văleanu M. Aceste noi cercetări de la Cucuteni au fost iniţiate de academicianul Vasile Mârza, preşedintele de atunci al filialei din laşi a Academiei Române.

Ceramica din faza Cucuteni A-B (Petrescu-Dîmboviţa M.) 186 7.3. Restaurarea şi conservarea materialului ceramic de la Cucuteni-Cefăfu/'e (Lăcătuşu C.) 351 CAPITOLUL 12. 1-319 CUVÂNT ÎNAINTE In volumul de faţă au fost incluse rezultatele săpăturilor arheologice efectuate în perioada 1961-1966 în staţiunea eneolitică de pe Cetăţuia de la Cucuteni - staţiunea eponimă a civilizaţiei Cucuteni, săpături realizate de către subsemnatul, în calitate de responsabil al acestui şantier.

Leave a Reply

  1. online dating apps facebook caesars 20-Dec-2016 02:58

    With changes in temperatures and humidity levels, it can be a good idea to switch up your skincare routine to adjust with the seasons.

  2. mol online dating 08-Jun-2016 04:44

    They way our website works is that people can simply leave their Skype names in an ad on our website, and have other people see them and contact them if they’d like to chat about common interests.

  3. private label dating program 08-Jul-2016 23:01

    With a member base of over 7.5 million, you get the most out of Asian online dating by searching and meeting Asians around the world.

  4. luptatorul de jad 2006 online dating 07-Feb-2016 15:30